Stabilizácia podložia a svahov.

Zelené strechy, vodozádržné opatrenia.

Ploty a oplotky.

Geobunky

    sú alternatívou pre tradičné metódy stabilizácie podložia a svahov. Súčasne je to aj lacnejšie a rýchle riešenie na realizáciu a nevyžaduje si použitie veľkého počtu techniky. Geobunky majú formu včelých plástov. 

    Používajú sa v rôznych oblastiach stavebníctva. Vypĺňajú sa zeminou, kameňom, alebo betónom. Využívajú sa ako protierózna ochrana svahov, na zvýšenie stability svahov a brehov korýt riek.

 

Možnosti použitia.

geobunky cesta
 • spevnenie podložia

 • stavebné pozemky

 • príjazdové cesty
 • zelené strechy
 • lesné a dočasné cesty
 • pojazdné trávniky
 • protierózna ochrana svahov
 • parkoviská
 • cyklotrasy
 • oporné múry
 • konštrukcie kanálov
 • spevňovanie brehov riek
 • spevňovanie hrádzí
 • úprava krajiny
 • výplne źelezničných zvrškov

GALÉRIA

POUŽITIA GEOBUNIEK

Chcete sa dozvedieť viac?

Ak Vás GEOBUNKY zaujali a chcete sa dozvedieť viac, stiahnite si technické listy, kde sa dočítate všetko potrebné alebo si s nami dohodnite bezplatnú konzultáciu.