Štrkové parkovisko

20200529_172142 (1)

Po dokončení stavby domu sme rozmýšľali nad tým čo s parkovaním. Pôvodný zámer bol veľký prístrešok pre dve autá a zámková dlažba. Neskôr sme od prístreška upustili keďže sa má jednať o racionálnu výstavbu :). Prístrešok nie je zlou myšlienkou avšak skôr je to o komforte ako o účelnosti. Zimy už nie sú také tuhé a parkoviská na sídliskách sú plné aut bez prístreškov. Ako ochrana pred krupobitím by to mohla byť avšak platí zákon schválnosti, ktorý hovorí, že akurát vtedy bude auto stáť niekde inde pod holým nebom. V panelákoch prístrešky veľa ľudí vôbec nerieši a iba malé percento má garáž. Garáž má omnoho lepšie využitie hlavne ak v nej auto neparkuje v podobe dielne či skladu. Parkovať v garáži je výhodou predovšetkým v zimnom období. Zámkovú dlažbu sme zamietli po niekoľkých skúsenostiach s "ľadovcom", ktorý sa pár krát do roka na cestách objaví. Tým, že sme na svahu nemuselo by zaparkovanie dopadnúť najšťastnejšie nehovoriac o potrebe obrubníkov a oporných múrikov. Navyše naša obec nie je naklonená tomu, aby si obyvatelia upravovali vjazdy k domom na obecných pozemkoch. Ako ekonomická alternatíva sa nám javilo štrkové parkovacie státie, ktoré je v zahraničí s obľubou využívané. Išlo o to, aby sme vybudovali jednoduchú pevnú plochu na parkovanie áut. Ďalším kritériom bola bezúdržbovosť. Po stavbe domu sme používali provizórne parkovacie státie, ktoré bolo tvorené zvyšným makadamom zo stavby fr. 16-32 mm. Pod časťou bola aj geotextília. Vrstva makadamu ca od 2 do 10 cm. Štyri roky na "štrku" parkujeme a problém v podstate nebol. Nevkusne pôsobila prerastajúca tráva a nekomfortne sa chodilo po väčšej frakcii kameniva.

20200515_150754

Pôvodný stav

20200515_151722

Pôvodný stav

Pri štrkových plochách je najdôležitejšia únosnosť, aby sa netvorili koľaje a aby bol povrch súdržný aj po rokoch. Na tento účel sa používajú rôzne zatrávňovače či už plastové, alebo betónové.

11 (1)

Zatrávňovače si často vyžadujú pripravený podklad takmer ako pod zámkovú dlažbu a iba cena samotných zatrávňovačov sa pohybuje od 8 eur / m2. Existujú však aj iné riešenia, ktoré u nás nie sú až tak rozšírené a to geobunky.

20200520_172303

Osadené geobunky

Geobunky sa používajú v rôznych oblastiach stavebníctva. Vypĺňajú sa zeminou, kameňom, alebo betónom. Využívajú sa ako protierózna ochrana svahov, na zvýšenie stability brehov korýt riek a v neposlednom rade aj na štrkové cesty a parkovacie státia. Geobunky zvyšujú únosnosť podložia. Ich aplikácia si nevyžaduje množstvo techniky a pracovnej sily. Princíp geobuniek je založený na roznášaní tlaku od kolies do stien buniek. Týmto sa zvyšuje únosnosť takto pripravenej vrstvy čím sa úplne eliminuje tvorba nežiadúcich koľají.

44 (1)

Pred osadením geobuniek sme "vyrovnali" podklad za pomoci bágra. Dorovnali sme to ručne a zhutnili malou vibračnou doskou (100 kg). Keďže parkovacie státie bude napojené na cestu, znížili sme úroveň terénu pri ceste o ca 12 cm.

20200519_162047 (1)

Príprava podkladu

20200519_162001

Príprava podkladu

20200519_161944

Príprava podkladu

Po príprave podkladu sme osadili geotextíliu. Tá má slúžiť na odseparovanie terénu od vrchnej vrstvy makadamu a má zabrániť vtláčaniu kamienkov do pôdy

20200519_165229

Osadená geotextília

Následná pokládka geobuniek výšky 10 cm. Takáto výška je optimálna pre tento typ použitia. Cena geobuniek ca 5 eur / m2. Geobunky sme objednali zo stránky geobunky.sk, ktorú môžem odporúčať. Fajn prístup, dá sa dohodnúť doprava aj cena. Keďže pôvodný plán som mal osadiť geobunky troška ináč tak počas realizácie mi jedna chýbala. Podarilo sa mi rýchlo dohodnúť na dodatočnom doručení.

Geobunky je možné fixovať nastrihanými roxormi zatlčenými v zemi alebo postupným navážaním vrstvy kameniva.

20200519_202713 (1)20200520_17221420200520_172259

Na finálne navezenie makadamu frakcie 8-16 mm pre tých, ktorí sa nekamarátia s fúrikom a lopatou je ideálne použiť mechanizmus :).

20200520_184620

Po navezení a urovnaní povrchu je potrebné povrch zhutniť. Mriežka geobuniek by mala byť zakrytá preto viditeľné miesta boli doplnené kamenivo. Ak ju predsa len niekde vidieť nie je to problém.

20200522_171310

Typ geobuniek TPD 36 (36 buniek na m2) výšky 10 cm. Makadam bol použitý frakcie 8-16 mm v celkovom množstve ca 20 ton. Celková plocha parkovacieho státia 100 m2.

20200522_184517

Cena na 100 m2 parkovacieho státia: 20 t drveného kameniva fr. 8-16 mm vrátane dovozu 250 eur , geobunky výšky 10 cm TPD 36 (36 geobuniek na m2) 500 eur, geotextília 100 eur, práca bágrom ca 100 eur. Spolu 950 eur. V tom nie je započítaná ručná práca a vibračná doska.

Finálny výsledok