Technické riešenia.

Na tejto stránke sú k dispozícii technické riešenia, ktoré Vám pomôžu pri práci s geobunkami. Nájdete tu rôzne technické výkresy a fotodokumentáciu, ktorú budeme postupne dopĺňať.

Technické výkresy

Priečny rez spevnenou plochou.

Priečny rez spevnenou plochou

Úprava koryta riek

Geobunky úprava koryta

Priečný rez

Technické riešenie

Ak máte záujem o technické informácie, kontaktujte nás pomocou kontaktného formuláru.